Känslor

Våra känslor hjälper och vägleder oss - om vi accepterar dem precis som de är

Det vanliga är dock att vi gör något annat med dem.

Stänger av - Undviker

Vi undviker stanna upp och känna efter
Vi distraherar oss med aktiviteter
Vi flyr in i olika beroenden
Vi stoppar undan känslor
Vi vågar inte känna känslor
Vi tänker att känslor är till besvär
Vi förnekar känslor
Vi stänger av
 

Låter dem Ta över och Bestämma

Känslorna tar över och styr vår vardag
De kan komma från ingenstans
Impulserna känns och tar över våra liv
De översköljer oss
De springer iväg med oss
De överraskar oss
De rider oss
De bestämmer hur vi agerar o beter oss
 

Bjuder in och Accepterar

Vi stannar upp, stillar oss och tar kontakt
Vi accepterar att vi känner som vi gör
Vi sätter ord på känslan
Vi ritar en bild över hur det känns
Vi uttrycker känslan på något sätt
Vi tar hjälp av andningen
Vi vet att känslan vägleder oss
 Vi kan hantera känslan
 

Sorg / Ledsenhet

En bortträngd sorg kan finnas under isen dvs under de avstängda känslorna. 

När vi börjar ta kontakt med våra känslor kan sorgen få en chans att komma upp till ytan. Hur tar vi då hand om den ledsenhet som kommer? Är vi inte vana vid att gråta eller tycker gråten är alltför smärtsam, vad gör vi då? 
 

Ilska

När ilskan börjar komma upp till ytan och bildar en hög våg och vi inte är vana vid dess kraft. Hur gör vi då?

Eller när irritationen och ilskan, i form av vågor, finns där nästan hela tiden och har börjat ta över våra liv. Hur gör vi då?

Går ilskan att hantera och göra något konstruktivt av?

Det viktiga är att ilskan får ett uttryck och att den stannar där den hör hemma så länge den är destruktiv, dvs hos oss själva. 
 

Acceptans av känslor

När vi känner det vi känner, dvs vi har kontakt med våra känslor och kan acceptera dem precis som de är så blir det så mycket enklare att förstå varandra.

Vi kan då uttrycka vad vi känner, utan att vi anklagar den andra eller krymper oss själva. Vi kan stå för vad vi tycker, tänker och känner. Det gör att vi öppnar upp för en dialog där vi respekterar varandra.