loading...

Om mig

Jag är uppväxt i Sandviken, ett brukssamhälle inte långt från Gävle. Flyttade till Enköping i början av 80-talet där jag och min man byggde hus ute på landet. Båda våra barn hade jag förmånen få se växa upp i det huset och idag glädjs jag åt att de lever det liv de gör.

Livet är den Essens jag hämtar kraft från. Därmed inte sagt att jag alltid är glad, smärtan ingår som en del av livet, men jag fastnar inte i den som förr, utan kan se att den hjälper mig till att bli allt mer sann mot mig själv. Jag är fri att vara den jag i sanning är.

Mina engagemang för barnen

Dansen har följt mig genom åren. Dansade klassisk balett under mellan- och högstadieåren för att byta till jazzbalett under gymnasieåren. För att underlätta min sons intresse för dans var jag en av initiativtagarna till att starta dansklubben ENA Bugg & Swing i Enköping. Där var jag engagerad och aktiv under 10 års tid framför allt med att arrangera danslägren men även som inspiratör till att utöka repertoaren av danser. De sista åren satt jag med i Danssportförbundet på nationell nivå för att utveckla utbildningen av tränare.

Samverkan är ett viktigt begrepp. Att samverka med andra leder till resultat bortom gränserna. I mitt arbete upptäckte jag tidigt värdet av samverkan med andra yrkeskategorier och olika myndigheter som t ex psykiatrin, socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Sökte och fick pengar till ett samverkansprojekt kallat "Ungdomar utanför" vilket utmynnade i Röda Villan.

Helhetssyn på människan där själen talar via kroppen är en självklarhet för mig. När själen vill bli hörd säger kroppen ifrån, antingen genom att ge fysiska eller psykiska symptom. Har ett särskilt engagemang i barn som inte trivs i skolan. Många av dem får diagnoser som t ex ADHD och Asberger. Tänk om vi kunde lära oss lyssna till dessa barns berättelser istället för att ge dem medicin! Se filmen och hemsidan om metoden som kallas (följ länken genom att trycka på texten) Drömmen om det goda!

Det friska samhället som vi kan ana är på väg, vill jag vara medskapare i. Jag brinner för att skapa ett mänskligt, humanistiskt samhälle där varje person kommer till sin rätt genom att stå upp i sin kraft. Ett hållbart samhälle för våra barn och ungdomar. 2012 tog jag initiativ till att starta föreningen Enköpings Gröna Hjärta. och 2017 tog jag initiativ till föreningen Hälsans Stad Enköping i Dr Westerlunds Anda. Båda föreningarna är idag avvecklade. Jag har också arrangerat sommmar event vid Härjarö Gård under åren 2019-2022. Dessa event har gått i evolutionens tecken allt från Esoterisk visdom till Frigörande dans, Frigörande sång, Kundalini shaktipat och nu senast Att leva den nya jorden. Dessa veckor har betytt mycket för platsen Härjarö, för människor som deltagit på eventeten men även för mig personligen.