Jag älskar Livet! Att inspirera till Liv är min drivkraft. Det finns så mycket fantastiskt att upptäcka längs vägen!

Vad betyder AddEssence? 
Att få kontakt med sin själ, sin essens, sin fulla potential som öppnar upp för Livets oändliga möjligheter. 

Karin Fjällström
Telefon  -  +4673 - 615 24 94
E-mail  -   addessence@live.se

 

Vision
Min vision är att Enköpings kommun blir en Hälsans stad. Hit kommer människor från hela världen för att få hjälp med sin psykiska ohälsa precis som under Dr Westerlunds tid i början av 1900-talet. Vi har mycket att tacka honom för. 

I visionen ingår att huset på gamla Stattomten bebyggs med en byggnad som representerar Hälsa i dr Westerlunds anda. Namnet är Hälsans Stads Hotell. Här finns affärsverksamhet i bottenplan som har koppingar till Hälsa. Några trappor upp finns ett hotell som erbjuder en stor spa-anläggning och rum för el-allergiker. Här finns givetvis också en restaurang som serverar närodlad mat till veganer, vegetarianer och glutenallergiker. Lokaler för gemenskap, fester och event är en del av Hälsans stad.

I visionen ingår även ett Retreatcenter för Healing och Expansion på Härjarö Gård. En fantastisk plats för retreater, rekreation och behandling. På vintrarna ser jag ett Team av människor som erbjuder ett kursprogram för människor som söker hjälp för sin och/eller sina barns psykiska ohälsa. Alla vill ha hjälp med läkning, se sina styrkor/gåvor och hitta vägar att leva sin fulla potential. 

På somrarna arrangeras event som lockar människor från hela världen som vill expandera sitt medvetande och vara del i skapandet av Den Nya Jorden.  

All kommunikation till och från Härjarö är smidiga, gäller både Enköping och Arlanda. Bussförbindelserna har utökats till att även gälla Härjarö, under somrarna en direktförbindelse. På vägskyltarna som hänvisar till Härjarö finns en symbol för Retreatcenter.