Jag älskar Livet! Att inspirera till Liv är min drivkraft. Det finns så mycket fantastiskt att upptäcka längs vägen!

Karin Fjällström
Telefon    073 - 615 24 94
E-mail     addessence@live.se