Barnen är vår framtid!


Balans till föräldrar som känner oro för sina barn

Den här tjänsten är för dig som vet att ditt agerande och dina känslor påverkar ditt barn och är beredd utforska det närmare. Under mina 14 år som skolpsykolog träffade jag många föräldrar som var oroliga för sina barn. Mitt uppdrag var att utreda och diagnostisera barnen vilket många gånger slutade med att de fick medicin. Min erfarenhet från den här tiden var att det fanns stora brister i skolmiljön, den var inte anpassad varken för barn eller lärare som hade behov av större frihet. Föräldrar som ville ha hjälp för sina barn var hänvisade till Elevhälsan och BUP och var man som förälder inte intresserad av att ge sina barn medicin så fanns inga alternativ. Det här vill jag råda bot på i framtiden!

Men i väntan på att en större förändring sker i samhället som gynnar både elever och lärare vill jag göra vad jag kan för att stötta dig som förälder. Mitt fokus kommer att ligga på dina känslomässiga reaktioner inför ditt barns beteende. Det kan vara oerhört frustrerande att leva med barn som totalvägrar göra vad som förväntas av dem eller agerar ut gentemot syskon. Mat- och nattnings situationen blir ett krig och orken tar slut. Då är det dags att ta hjälp!

Tänk på att alla beteenden är reaktioner på något och inte behöver tolkas som varken positivt eller negativt. Det är som det är. Ett stundtals provocerande agerande i förhållande till omvärlden är inte av elakhet, utan är snarare ett tecken på maktlöshet i förhållande till helhetssituationen, där balansen kan saknas. 

Så vill du ha hjälp hitta balansen inom dig själv och mellan dig och ditt barn. Här finns hjälp att få! 


 

Kristallbarnen

Lägg märke till om ditt barn har någon av nedanstående egenskaper eller förmågor som anses typiska för kristallbarn födda efter 2012

Djupa och intensiva ögon
Väldigt kärleksfulla
Empatiska (känner av omgivningen)
Telepatiska (kan ha börjat tala sent)
Kan ha kontakt med änglar, bortgångna släktingar, naturväsen
Kan ha andra spirituella gåvor
Filosofiska
Bra kontakt med djur och natur
Älskar musik
Spontana när det gäller kärlekshandlingar
Ogillar och undviker stressiga och bullriga miljöer

 

Priser

Enskild session   60 min via Zoom som spelas in.                800 kr
En ljudfil skickas via mail till dig direkt efteråt

Fem sessioner  á 60 min via Zoom över en tid                   2.500 kr
av 3 månader

Betalning sker via Swish 123 673 1467 eller Bankgiro 5610-6529