Kristallbarnen

Lägg märke till om ditt barn har någon av nedanstående egenskaper eller förmågor som anses typiska för kristallbarn födda efter 2012

Djupa och intensiva ögon
Väldigt kärleksfulla
Empatiska (känner av omgivningen)
Telepatiska (kan ha börjat tala sent)
Kan ha kontakt med änglar, bortgångna släktingar, naturväsen
Kan ha andra spirituella gåvor
Filosofiska
Bra kontakt med djur och natur
Älskar musik
Spontana när det gäller kärlekshandlingar
Ogillar och undviker stressiga och bullriga miljöer

Genom att uppmärksamma ditt barn utifrån nedanstående frågeställningar under en hel vecka kanske du upptäcker något nytt. Skriv ner vad du lagt märke till i slutet av varje dag. 
Vad pratar hen om?
Vad är det hen tycker om och vad är det hen inte tycker om? 
Vad är hen intresserad av?
Vad reagerar hen starkt på?
Verkar hen ha någon låtsaskompis?

Tänk på att alla beteenden är reaktioner på något och inte behöver tolkas som varken positivt eller negativt. Det är som det är.
- ett stundtals provocerande agerande i förhållande till omvärlden är inte av elakhet, utan händer snarare som ett tecken på maktlöshet i förhållande till helhetssituationen, där balansen kan saknas. En icke önskad energi kan väcka frustration.