Orsaker till konflikter


Varför hamnar vi i konflikter? Vad orsakar konflikter?
1)   Vi har svårt sätta ord på våra känslor
2)   Vi har svårt uttrycka vad vi tycker och tänker
3)   Vi undviker att säga det vi egentligen vill säga
4)   Vi har olika värderingar om viktiga saker
5)   Vi kan inte kommunicera med varandra - olika sätt att kommunicera
6)   Vi kan inte lyssna på den andre
7)   Vi kan inte acceptera den andre personens åsikter
8)   Vi fördömer den andre eller oss själva
9)   Vi har stängt igen för dialog eftersom det kan leda till en katastrof
10) Vi är rädda att få höra den andres sanning - bättre att blunda och inte veta
11)  Vi undviker att prata om viktiga saker och distraherar oss med annat
12)  Vi pratar stress och symptom istället för att prata om hur vi har det i relationen
13)  Vi har tappat känslorna för varandra - det finns ingen respekt och omtanke längre

Vad vinner vi på att lösa konflikterna?

a)  Vi får en fördjupad kontakt.
b)  Vi får en närhet vi kanske aldrig känt förut.
c)  Vi lär känna nya sidor hos varandra vilket leder till än mer kärlek till varandra.
d)   Vi blir klokare över vilka vi egentligen är.
e)   Att bli sedd och hörd är att bli till.
f)   Vi blir mer omtänksamma och bryr oss mer om varandra.
g)   Att kunna lyssna till varandra - på djupet - är en kärlekshandling.
h)   Att våga uttrycka det vi egentligen tycker och känner är att vara ärlig
i)   Ärlighet bygger förtroende och stärker relationen
j)    Kärleken till varandra stärks vilket leder till att var och en utvecklas till att bli än mer av sig själv.
k)   Om meningen med livet är att ta emot och ge allt mer kärlek så kan konflikter och dess lösning vara viktiga byggstenar på vägen.