Känsloskalan

För att vara Inifrånstyrd blir våra känslor viktiga att förstå.

Känsloskalan berättar att vi har känslor som finns någonstans mellan vanmakten och friden. Att känna vanmakt/skam/panik är en oerhört smärtsam känsla. Här gråter vi i förtvivlan och upplever oss många gånger helt hjälplösa. Att känna ilska känns bättre, då känner vi mer kraft i kroppen och kan sätta gränser för oss själva. Sorgen fyller även den en viktig funktion. Att sorgegråta läker oss och leder till ett lugn.

De positiva känslorna kan paradoxalt nog vara de svåraste att öppna upp för och ta emot. Vad är det som gör oss gott? Vad mår vi bra av? Vad känns skönt och njutningsfullt?

Medvetandenivåer


Transpersonella fasen 
att känna oss som liv av Livet, att få kontakt med en tidlös och formlös helhet som delas av alla människor.
_________________________
Existensiella fasen
kan mer och mer acceptera oss själva precis som vi är, vi ser valfriheten i tillvaron och lägger ansvaret för våra liv på oss själva.
_________________________
Jagiska fasen
helt identifierad med det som händer oss, alla krav i form av ska, bör och måste blir handtag som vi försöker hålla oss till

Citat  från ”Ingen eller Någon” av  Maj-Britt Lindahl, docent i psykologi, leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Tillika min kollega och handledare som inspirerat med sin livsvisdom och kunskap. Hon har även skrivit boken Våga Vara - Visualisering och självutveckling som jag varmt kan rekommendera.

Medvetenhetstrappan

Beskriver en livslång process där vi, ju högre upp i trappan vi kommer, blir allt mer medvetna. De tunna röda strecken visar en medvetandeförändring som vi tydligt märker av när vi passerar. Se de olika medvetandenivåerna här till vänster.

Processen kan börja med att vi tar ett steg upp till vänster på trappan eller ett steg till höger. Till vänster samlar vi till att börja med på upplevelser som gör oss lugna. Till höger tillåter vi oss uppleva känslor av ilska och sorg och lär oss hantera dem. Denna process leder uppåt även om det i stunden inte känns så.

Ett annat sätt att röra oss uppåt till vänster i Medvetenhetstrappan kan vara att söka efter den Röda Tråden i våra Liv. Att försöka komma ihåg när vi har varit som mest i kontakt med Essensen och de positiva känslorna i vårt Liv.