Utmattning

Det finns olika information om vad utmattning beror på. Jag berättar ur mitt perspektiv efter att ha träffat många personer som jag följt till en positiv förändring. 

En faktor handlar om arbetsmiljön. Den har blivit allt tuffare inom både offentlig och privat sektor sedan början av 1990 talet. Det krävs mer av oss både vad gäller bredd och effektivitet. Många neddragningar inom offentlig sektor och ökade krav på skriftlig rapportering har förändrat innehållet i många tjänster. Detta tillsammans gör att vi som arbetstagare och chefer har större krav på oss att vara på topp och må bra för att prestera optimalt. Tre faktorer spelar stor roll för upplevelsen av stress på arbetsplatsen - arbetsmängd, grad av egenkontroll och stöd av kollegor. 

En annan faktor handlar om människans syn på sig själv och livets möjligheter. Jag upplever att många människor som går in i utmattning har en ovanligt positiv syn på livet, stark medkänsla med andra, hög kapacitet och en hög arbetsmoral. De har lärt sig stresshantering och har en livsstil som många skulle avundas. Ändå händer det att många går in i utmattning - hur kommer det sig? En faktor som jag sett är av betydelse är att många har så svårt att prioritera sig själv. Det är så "förbjudet" att sätta sig själv i högsta prioritet. Läs mer här. Andra faktorer har med grad av inre spänning, acceptans av känslor och grad av medvetenhet att göra. Läs mer här.