Inspiration

Appar
Pausa
Lugn och lycklig
Mindfulness appen II (grön)

Böcker
Jon Kabat-Zinn (2005) Vart du än går är du där
Jon Kabat-Zinn (2013) Full catastrophic living
Kay Pollak (2001) Att välja Glädje
Lise Bourbeau (1997) Kroppen talar till dig
Louise L. Hay (1987) Du kan hela ditt liv
Maj-Britt Lindahl (1986) Ingen eller någon
Maj-Britt Lindahl (1991) Sann, sårbar och fri
Maj-Britt Lindahl (2011) Våga Vara
Mark Williams (2013) Din väg till mindfulness
Thich Nhat Hahn (2011) Ögonblickets under
Thich Nhat Hahn (2012) Finn kärleken
Thich Nhat Hahn (2013) Bli fri din rädsla

Youtube
Genom att söka på författarna ovan går det att hitta både föreläsningar och meditationer.