Terminskurser

Varannan torsdag kl 9-11 med start 

Antal ggr: 8 ggr

Investering: 2.500 kr

Lokal: Kungsgatan 31
Jenny Rigos yogalokal 1 tr upp

Helgkurs

Är ni en grupp som vill träffas under en helg. Hör av Er så ordnar jag ett specialprogram för just Er.

                                

Meditationskvällar

Meditation med fokus på 
- andningen
- hjärtat
- stillheten
- ljuset

Måndagar kl 18-19 med start den 4 sept 2017

Investering: Din tid

Anmälan per SMS till tel:
073 - 615 24 94

Lokal: Kungsgatan 31 
Jenny Rigos yogalokal 1 tr upp
Mellan Fröken Röd butiken och
Café Magnifik finns en svart grind. Där går du in. Är grinden låst, ring ovanstående tel nr.

Välkommen!